Cappelen group е семейна фирма, основана през 1973 г. от Jan Wessel и Marion Cappelen, които вярват в бъдещия пазарен потенциал на страните от централна и източна Европа. Въпреки радикалните политически промени в Европа през 1989 г., с кураж, решителност и креативност, първият офис за продажби беше създаден в България през 1991 година.

Cappelen logistics, част от Cappelen Bulgaria Ltd. е еталон на надеждност и безопасност. Водещият ни принцип, взаимстван от сър Уинстън Чърчил, се е доказал отново и отново: „Успехът не е окончателен, провалът не е фатален: онова, което е от значение, е смелостта да продължиш.“ Повече от 20 години бизнес опит показва, че Cappelen е вашият подходящ партньор за развитие, и дългосрочно сътрудничество.

Нашият съвременен логистичен център в София се разполага на площ от 7000 кв.м., от които 4000 кв.м за съхранение на стоки. Осигурява уникална връзка със страни от Балканите, Турция и Близкия Изток и е перфектна платформа за обработка на товари.