Cappelen group е семейна фирма , основана през 1973 г. от Jan Wessel и Marion Cappelen, които вярват в бъдещия пазарен потенциал на страните от централна и източна Европа. Въпреки радикалните политически промени в Европа през 1989 г., с кураж, решителност и креативност, беше създаден първият офис в България през 1991 година, първоначално с основна дейност търговия на хартия.

През 1999 година стартира и логистична база за обработка на хартия за вестникарския бизнес, а през 2000 година Cappelen logistics (PapLog LLC), започва да работи като самостоятелна логистична фирма, а през 2022г, става част от Cappelen Bulgaira LLC. През годините логистичната дейност се развива и достига широка гама от услуги, включващи железопътен, интермодален и сухопътен транспорт, складиране и дистрибуция „точно навреме“. През 2017 година Cappelen logistics започва да обработва фармацевтични продукти.

1973

Основаване

1989

Промяна в политическата обстановка

1991

Първи търговски офис в България

1996

Закупена е логистична база

1999

Създадена е логистична база за обработка на хартия за вестникарския бизнес

2000

Паплог/Капелен логистикс, започва да работи като самостоятелна логистична фирма

2016

Построен е нов терминал в чертите на логистичната база

2017

Капелен логистикс започва да обработва фармацевтични продукти