Визия

Ключът към успеха е в доброто управление и професионализъм. Водещият ни принцип, взаимстван от сър Уинстън Чърчил е: „Успехът не е окончателен, провалът не е фатален: онова, което е от знаечение, е смелостта да продължиш.“ В нашият свят, качество, ефективност и прецизност на доставката, вървят ръка за ръка. Ние сме фокусирани и целеустремени към желаните резултати. Повече от 40 години бизнес опит показват, че Cappelen e Вашият правилен избор за развиване на дългосрочно сътрудничество.

Мисия

Cappelen logistics е синоним на надеждност и сигурност. Ние следим изменящите се изисквания на нашите клиенти и своевременно намираме решения за тях. Мисията ни е да придвижваме желанията ви отвъд всякакви граници.

Нашият съвременен логистичен център в София разполага с 7000 кв.м. площ за палетизиране и свободно пространство за съхранение. Осигурява уникална връзка със страни от Балканите, Турция и Близкия Изток и е перфектна платформа за обработка на товари.

Цели

Cappelen loogistics се ангажира с непрекъснатото подобряване на продуктите, услугите и процесите, за да осигури устойчив и печеливш растеж. Проактивно използваме иновативни решения, за да се адаптираме в постоянно променящата се бизнес среда.