Безопасно складиране – Сигурност за вашата стока

Сигурното складиране е от съществено значение за производителите, дистрибуторите, вносителите, износителите и т.н. Без значение, дали ще държат стоката си една седмица или един месец, клиентите искат да имат спокойствието, че техните стоки и инвестиция ще бъдат добре запазени и в оптимална кондиция.

Дигитализация в логистиката

Дигитализацията е феномен, който засяга все по-голяма част от модерната ни индустрия. Логистичния сектор, макар един от най-старите в света, също започва да набляга на повече дигитални решения, като двигател на новостите и оптимизация на ежедневните си процеси. Тази дигитална революция в сектора се нарича Logistics 4.0

Благодарствен адрес за Сappelen Logistics от Областния управител на Област София

На 26 май 2019.г. в склада на ,,Cappelen logistics’’ се проведе подготовка и складиране на документи във връзка с избори за  членове на Европейския парламент от Република България. По-долу може да видите Благодарствения адрес, от Областния управител на гр.София – г-н Николай Пехливанов.

Растеж на логистиката в България, благодарение на добро местоположение и икономическо развитие

Логистиката, както и общо целия сектор за транспорта и складиране в България, отбелязва бърз растеж и развитие, благодарение на нарастващата глобализация, удобната инвестиционна среда в републиката, както и ключово за бизнеса географско разположение. Локацията на страната ни дава лесен достъп до пазарите в Европейския съюз и Европа, Русия, Турция и близкия Изток. Членство на страната…

FIFO, LIFO, FEFO и защо са важни за оптимизиране на продуктовия поток

FIFO, LIFO, FEFO са системи за оптимизиране на потока на продукти в склада. Те оптимизират процеса за всяка пратка, като помагат за максимална бързина, запазване на качеството на продуктите и тяхната годност. В Cappelen използваме и трите системи, за да улесним процесите си и да гарантираме на клиентите си, че стоката им ще бъде складирана по най-оптимални за тях начин.

Ползата от специализиран склад за лекарства и медицински продукти

Фармацевтичните продукти, било то лекарства или суровини за тяхното производство, са специален и важен продукт, който изисква и специфика при своето складиране. В Cappelen разполагаме с модерен склад, оптимизиран за съхранението на лекарства и всякакви видове фармацевтични продукти. Складът спазва изискванията на Световната здравна организация и Наредба 39 на ИАЛ за добра дистрибуционна практика. Самия…