Растеж на логистиката в България, благодарение на добро местоположение и икономическо развитие

Логистиката, както и общо целия сектор за транспорта и складиране в България, отбелязва бърз растеж и развитие, благодарение на нарастващата глобализация, удобната инвестиционна среда в републиката, както и ключово за бизнеса географско разположение. Локацията на страната ни дава лесен достъп до пазарите в Европейския съюз и Европа, Русия, Турция и близкия Изток. Членство на страната…