Дигитализация в логистиката

Дигитализацията е феномен, който засяга все по-голяма част от модерната ни индустрия. Логистичния сектор, макар един от най-старите в света, също започва да набляга на повече дигитални решения, като двигател на новостите и оптимизация на ежедневните си процеси. Тази дигитална революция в сектора се нарича Logistics 4.0