Благодарствен адрес за Сappelen Logistics от Областния управител на Област София

На 26 май 2019.г. в склада на ,,Cappelen logistics’’ се проведе подготовка и складиране на документи във връзка с избори за  членове на Европейския парламент от Република България. По-долу може да видите Благодарствения адрес, от Областния управител на гр.София – г-н Николай Пехливанов.