FIFO, LIFO, FEFO и защо са важни за оптимизиране на продуктовия поток

FIFO, LIFO, FEFO са системи за оптимизиране на потока на продукти в склада. Те оптимизират процеса за всяка пратка, като помагат за максимална бързина, запазване на качеството на продуктите и тяхната годност. В Cappelen използваме и трите системи, за да улесним процесите си и да гарантираме на клиентите си, че стоката им ще бъде складирана по най-оптимални за тях начин.

Ползата от специализиран склад за лекарства и медицински продукти

Фармацевтичните продукти, било то лекарства или суровини за тяхното производство, са специален и важен продукт, който изисква и специфика при своето складиране. В Cappelen разполагаме с модерен склад, оптимизиран за съхранението на лекарства и всякакви видове фармацевтични продукти. Складът спазва изискванията на Световната здравна организация и Наредба 39 на ИАЛ за добра дистрибуционна практика. Самия…