Като компетентен доставчик на услуги с добавена стойност в областта на складирането и дистрибуцията, ние ви предлагаме пълната гама от логистични услуги с индивидуални решения във веригата на доставките и аутсорсинга.

Разполагаме със съвременни логистични технологии за етикетиране, генериране на баркодове и сканиране. Те ни позволяват да елиминираме грешките и да оптимизираме ефективността си.

Нашият съвременен логистичен център в София разполага с 4000 кв.м място за съхранение, 5000 бр. палетоместа, 300 кв.м фармацевтичен склад, 160м закрита ЖП рампа. Всяка приета стока се проверява за съответствие на качеството. Обслужваме клиенти от различни отрасли като  фармацията, онлайн търговията и хранително-вкусовата промишленост. Предоставяме условия за съхранение на разнообразни продукти като шоколадови и захарни изделия, суровини за козметика и козметични продукти, електрически уреди, машини и части, строителни материали, медицински изделия и изделия за дентална медицина, фармацевтични продукти и хранителни добавки. За максимално оптимизиране на продуктовия поток са въведени системите FIFO, LIFO, FEFO.

Вижте още

Фокусът ни в този бизнес е организирането на пълни и частични товарни автомобили по шосе и в комбиниран транспорт от Централна и Северна Европа до Балканите, Турция, Украйна, Централна Азия и Близкия Изток.

Предлагаме ви интелигентни логистични решения с иновативни и индивидуални концепции чрез железопътен транспорт. Нашите железопътни терминали в цяла Европа ви гарантират най-доброто обработване на товари. Преките ни договори и партньорства с железопътни оператори ви  предоставят рентабилна и екологична алтернатива на автомобилния транспорт в Централна и Източна Европа.

Складиране

 • Крос-докинг
 • Операции по товарене и разтоварване
 • Управление на поръчките
 • Комисиониране, сортиране и
  подготвяне на заявки
 • Опаковане и етикетиране
 • Обратна логистика
 • Услуги с добавена стойност
 • Фулфилмънт
 • Работа с материали
 • Генериране на баркодове
 • Склад със собствен железопътен
  коловоз
 • Управление на частичен товар (групаж)
 • Биг бегс

Транспорт

 • FTL и LTL транспорт
 • Конкурентни международни тарифи
 • Иновативна и индивидуална транспортна концепция
 • Квалифицирани и мотивирани служители

Железопътен транспорт

 • Складове с железопътна рампа
 • Закрити смесени рампи за товари
 • Внос, износ и транзитни превози по железопътни линии
 • Индивидуални концепции за железопътен транспорт в Европа
 • Специализирани блок-влакове и единични вагони

Професионални логистични услуги