Разполагаме със собствен железопътен коловоз в чертите на град София и закрита рампа с възможност за приемане на единични и групи вагони. Предлагаме внос, износ и транзитни превози по железопътни линии, индивидуални концепции за железопътен транспорт в Европа, специализирани блок-влакове и единични вагони.

Складиране и логистика