При нас ще намерите богата гама от услуги в сферата на складирането и логистиката:

  • Складиране
  • Комисиониране и сортиране
  • Пакетиране и етикетиране
  • Дистрибуция
  • Сухопътен транспорт
  • Собствен ЖП коловоз
  • Фулфилмънт

Капелен се грижи за всички процеси,
свързани с изпълнението на онлайн
поръчки: обработване на заявки,
складиране, комисиониране, пакетиране,
изпращане и обработка на върнати
пратки.

Складиране и логистика