Ралица Михова

Управител

Тел: +359 2 970 78 65
Мобилен: +359 896 701 131

E-Mail: Mihova@cappelen-group.com

Снежанка Георгиева

Специалист обслужване на клиенти

Тел: +359 2 970 78 43
Мобилен: +359 896 693 338

E-Mail: s.georgieva@cappelen-group.com

Тодор Новаков

Специалист обслужване на клиенти

Тел: +359 2 970 78 36
Мобилен: +359 896 693 337

E-Mail: novakov@cappelen-group.com

Петър Георгиев

Мениджър логистичен отдел

Тел: +359 895 714 190

E-Mail: p.georgiev@cappelen-group.com