Ралица Михова

Управител

Тел: +359 2 970 78 65
Мобилен: +359 896 70 11 31

E-Mail: Mihova@cappelen-group.com

Снежанка Георгиева

Специалист обслужване на клиенти

Тел: +359 2 970 78 43
Мобилен: +359 896 693 338

E-Mail: s.georgieva@cappelen-group.com

Тодор Новаков

Специалист обслужване на клиенти

Тел: +359 2 970 78 36
Мобилен: +359 896 693 337

E-Mail: novakov@cappelen-group.com

Петя Янкова-Оряшкова

Специалист обслужване на клиенти

Тел: +359 2 970 78 57
Мобилен: +359 896 693 339

E-Mail: yankova@cappelen-group.com